vuonginformation360

Senstone, thiết bị ghi âm thông minh Wearable

Senstone là một cách mới để tạo ghi chú - năm lần nhanh hơn và thuận tiện hơn nhiều so với bất kỳ ứng dụng điện thoại thông minh. Với Senstone bạn không còn phải kéo ra khỏi điện thoại của bạn để ghi chép...