Nhận gia sư

superktbca

63

24/12/2016

Nhận gia sư_0995552229

Tôi tên Tuấn. Sinh viên Học viện ANND tốt nghiệp năm 2011, thi đầu vào đại học 26,5. Với niềm đam mê là môn toán, từ khi còn học trong trường tôi đã đi gia sư, đến thời điểm này tôi đã gia sư được 6 năm chuyên ôn thi đại học môn toán. Phụ huynh nào có nhu cầu tìm gia sư cho con em mình thi liên hệ qua sđt: 0995552229.

2 Yêu thích
0 Bình luận
126 Lượt xem

Bài viết khác

Nguyên tắc CB của CNXHKH giải quyết vấn đề tôn giáo và liên hệ? Cương lĩnh dân tộc của CNXHKH; Liên hệ nước ta. Quan điểm quá trình XD và phát huy nhân tố con người ở VN hiện nay? Điểm cơ bản xây dựng nền văn hóa XHCN ở nước ta hiện nay Nội dung liên minh của GCCN trong cách mạng XHCN ở Việt Nam.