KIẾM TIỀN VỚI GOMDOM

Bạn là người thích chia sẻ thông tin, kiến thức cho bạn bè và cộng đồng?

Bạn muốn kiếm thêm thu nhập từ internet?

Bạn muốn kiếm tiền tự do tại bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào?

CHÚNG TÔI MUỐN HỢP TÁC VỚI BẠN!

 

     Với mục tiêu trở thành một Mạng xã hội thông tin kiến thức tổng hợp lớn nhất tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn hợp tác với bạn để cùng tham gia sưu tầm, sáng tạo và chia sẻ các thông tin, kiến thức giá trị cho cộng đồng. Việc chia sẻ những giá trị tuyệt vời này sẽ được chúng tôi đền đáp lại cho bạn bằng Quyền lợi thu nhập vô hạn như sau:

 

1. Quyền lợi chia sẻ thông tin, kiến thức:

Bạn sẽ nhận được 15.000đ cho mỗi 1.000 lượt xem bài viết mà bạn chia sẻ.

Vd: Bạn có 100 bài viết, mỗi bài viết có 10.000 lượt xem, thu nhập của bạn là:

(10.000 x 100)/1.000 x 15.000đ = 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

 

2. Quyền lợi chia sẻ cơ hội:

Bạn sẽ nhận được 10% tổng thu nhập của thành viên mà bạn giới thiệu tham gia cộng đồng GomDom.com bằng đường dẫn giới thiệu dạng:

http://www.gomdom.com/kiem-tien-online.html?mathanhvien

Vd: Bạn giới thiệu được 10 người bạn tham gia cùng kiếm tiền với GomDom.com, mỗi người bạn của bạn kiếm được 5.000.000đ/tháng. Vậy thu nhập từ việc giới thiệu của bạn là:

10 x 5.000.000đ x 10% = 5.000.000đ (Năm triệu đồng).