nguyễn thị nhã

Bạch thủ lô ngày 17/01 đây

Xin chào các bạn  Ba bị thủ lô là một con số khoảng 22 đến 27% là ăn. Còn % xịt là rất cao. Nhưng đối với những người ít vốn cần gấp 1 con bạch thủ lô để vào bờ là một đòi hỏi vô...

Bạch thủ lô 17/01

Xin chào các bạn  Ba bị thủ lô là một con số khoảng 22 đến 27% là ăn. Còn % xịt là rất cao. Nhưng đối với những người ít vốn cần gấp 1 con bạch thủ lô để vào bờ là một đòi hỏi vô...

Song thủ lô ngày 17/01 đây

Xin chào các bạn Để lấy lại phong độ và niềm tin cho nhóm Hôm nay mình đã soi xét rất kỹ mới đưa ra quyết định cho cặp song lô này Mong rằng nắng ban mai cùng cánh chim én luôn sát...

Song thủ lô 17/01

Xin chào các bạn Để lấy lại phong độ và niềm tin cho nhóm Hôm nay mình đã soi xét rất kỹ mới đưa ra quyết định cho cặp song lô này Mong rằng nắng ban mai cùng cánh chim én luôn sát...

Bạch thủ lô 16/01 ngày hôm nay

Xin chào các bạn  Ba bị thủ lô là một con số khoảng 22 đến 27% là ăn. Còn % xịt là rất cao. Nhưng đối với những người ít vốn cần gấp 1 con bạch thủ lô để vào bờ là một đòi hỏi vô...

Bạch thủ lô 16/01

Xin chào các bạn  Ba bị thủ lô là một con số khoảng 22 đến 27% là ăn. Còn % xịt là rất cao. Nhưng đối với những người ít vốn cần gấp 1 con bạch thủ lô để vào bờ là một đòi hỏi vô...

Song thủ lô 16/01 hôm nay

Xin chào các bạn Để lấy lại phong độ và niềm tin cho nhóm Hôm nay mình đã soi xét rất kỹ mới đưa ra quyết định cho cặp song lô này Mong rằng nắng ban mai cùng cánh chim én luôn sát...

Song thủ lô ngày 16/01

Xin chào các bạn Để lấy lại phong độ và niềm tin cho nhóm Hôm nay mình đã soi xét rất kỹ mới đưa ra quyết định cho cặp song lô này Mong rằng nắng ban mai cùng cánh chim én luôn sát...

Bạch thủ lô nuôi 16/01 ăn ngày 3

Xin chào các bạn yêu mến môn đập lô Mình muốn các bạn có đủ lực thì mới giới thiệu pp đập lô này. Nhưng mấy ngày qua đen quá, lại khiến anh em càng không đủ lực.  Hơn nữa...

Bạch thủ lô nuôi 16/01

Xin chào các bạn yêu mến môn đập lô Mình muốn các bạn có đủ lực thì mới giới thiệu pp đập lô này. Nhưng mấy ngày qua đen quá, lại khiến anh em càng không đủ lực.  Hơn nữa...