Cùng cười nào

Ngoc Tran

2

11/01/2017

 hi e dang làm gì dấy.                                                                           em ko lm gì em dg ở nhà môt mình nè  anh sang nhà  chơi di nhà em ko ai ở nhà dâu                                       Uk thế em bảo ko ai ở nhà anh sang dấy chơi với chó à.                                                       Em ở nhà mà anh nhà em ko có chó anh bảo e là chó à.                                                     uk a hihi.                                                             anh chó vãi lồn mình chia tay di anh em ko chiu dc nữa rồi.                                             sao em lai giân hôm nay anh vừa mua con SH dg bảo sang chơi đẻ kheo em kai bảo chia tay vì anh nói thế.                              Ahihi đò ngốc                                                      em bảo anh ngốc à thế ko chia tay nữa gì hihi.                                                                      uk anh có se dep em chia tay lm gì dơi khi nào anh cắm em bỏ.                                       Em dúng là loai tham lm như chó mình chia tay di em anh ko cjui dc người như e.    Ok em dồng ý vì em dã có ny giàu hơn a        uk anh có ny 3m bẻ dôi  hơn em 2.5 m bẻ dôi          

0 Yêu thích
0 Bình luận
19 Lượt xem

Bài viết khác

Sức khẻo luôn quan trọng với chúng ta